Verksamhetsexpert till team i Ladokkonsortiet

Beskrivning av konsortiet och dess verksamhet

Ladok är ett nationellt system till stöd för högre utbildning i Sverige, som ger lärosätena stöd för olika delar av den utbildningsadministrativa processen. Ladok ska underlätta för lärosätena att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt att för egna behov kunna följa sina studenter. Systemet ägs av parterna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 37 lärosäten i Konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN). Lärosätena ansvarar för och äger datat i Ladok. Ladokkonsortiet ansvarar för vidareutveckling, förvaltning, support och drift av det gemensamma systemet. I maj 2020 beslutades att Ladok ska utvidgas med ett gemensamt stöd för utbildningsplanering. Utvecklingen påbörjas i januari 2021, enligt förslag som tagits fram i en förstudie.

Rollbeskrivning

Verksamhetsexperten ingår i ett team bestående av andra verksamhetsexperter som också är inhyrda från lärosäten, tillsammans med systemutvecklare, testare med flera. Vilket team man tillhör kan ändras beroende på skiftande behov. Det aktuella teamet kommer att ansvara för utveckling av stöd för utbildningsplanering. Med utbildningsplanering avses de arbetsprocesser som syftar till att ta fram lärosätets utbildning och utbildningstillfällen samt styrande dokument, till exempel kursplaner. Teamet har även ansvar för dokumentation, nationell administration, support och utbildning för utbildningsplanering.

Teamets medlemmar planerar och fördelar själva arbetsuppgifter mellan sig och beroende på uppdelningen kan följande arbetsuppgifter förekomma:

  • Beredning av krav för utveckling av systemet
  • Tredje linjens support
  • Nationell administration av lärosätesgemensam information i Ladok
  • Stöd till konsortiets utbildare
  • Dokumentation

Huvudarbetsuppgiften är att arbeta med kravställning för utvecklingen av det nya stödet för utbildningsplanering, men behovet kan skifta med tiden och andra arbetsuppgifter förekommer också.

Önskvärd profil

Önskvärda kvalifikationer och egenskaper för rollen är:

– God kännedom om utbildningsadministrativa processer

– Mycket god kännedom om hela processen för utbildningsplanering

– God kännedom om Ladok

– Erfarenhet av ledande roll i projektarbete/teamarbete

– Erfarenhet av att leda utredningar

– Erfarenhet av att hålla i möten och workshops

– God samarbetsförmåga

– Mycket god förmåga att jobba självständigt och se till att resultat uppnås

Meriterande är:

– Erfarenhet av arbete med utbildningsinformation i Ladok och/eller lärosätets utbildningsdatabas

– Erfarenhet av behovsanalys, kravställning och systemutvecklingsprocessen

– Erfarenhet av att jobba agilt

– Erfarenhet av lärosätesöverskridande samarbete

Omfattning och placeringsort för rollen

Rollen innebär ett uppdrag om mellan 80-100%. Det är önskvärt att start sker senast i december 2020, men exakt datum överenskommes med lärosätet. För att vara aktuell för denna roll ska man vara anställd hos en konsortiemedlem och avtal om uthyrning till Konsortiet överenskoms med konsortiechefen. Arbetsplatsen är på det egna lärosätet, men resande inom Sverige förekommer.

Kontaktpersoner och ansökan

För mer information om uppdraget kontakta Anna Åhnberg,  ansvarig för Verksamhetsstöd.

E-post: anna.ahnberg@dev.ladok.se

Ansökan med angivna referenser skickas till Anna senast 2020-09-18.

 

 

 

2021-04-13 | Webmaster