System- och studentadministration

Fördjupande material

  • Hantera mallar för intyg (Power point) 2021-02-11
    Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.

Lathunden ”Ändringsbarhet och registervård” har flyttats till Ladok vägledningen.

2021-02-11 | Webmaster