Studentgränssnittet

För information om det nya gränssnittet som levereras VT21, se Ladok för studenter.

För personal

Studentgränssnittet (Power point) 2021-02-15
Guiden riktar sig till personal på lärosäten, som stöd för att instruera studenter hur de använder studentgränssnittet av Ladok. Vad studenter kan göra i studentgränssnittet skiljer sig åt mellan olika lärosäten. Så alla funktioner som presenteras i guiden kanske inte gäller på just ditt lärosäte.


För studenter

Filmer för studenter på lärosäten 2020-04-20
Korta instruktionsfilmer för studenter: ”introduktion av Ladok”, ”ansöka om examensbevis”, ”ansöka om tillgodoräknande” och ”anmälan till aktivitetstillfälle”. Filmerna finns på svenska och engelska. Respektive lärosäte beslutar vilka filmer de länkar studenterna till.

 

2021-02-15 | Webmaster