Ladok för studenter

Här hittar du information om det Ladok för studenter som levereras VT21.
För information om det tidigare gränssnittet, se studentgränssnittet.

För personal

Ladok för studenter (Power point) 2021-05-24
Lathunden beskriver vad studenterna ser i gränssnittet och kan fungera som stöd för personal att instruera studenter hur de använder det. Vad studenter kan göra i gränssnittet skiljer sig åt mellan olika lärosäten, så alla funktioner som beskrivs i lathunden kanske inte gäller på just ditt lärosäte.

Se även:


För studenter

Demonstrationer av gränssnittet 2021-01-12
Instruktionsfilmer för studenter, finns på svenska och engelska.

2021-05-24 | Webmaster