Studieavgifter

Hur du genomför uppgifter

 

Fördjupande material

  • Hur studieavgifter beräknas (power point) 2020-04-27
    Beskrivning av den prövning som görs i Ladok automatiskt för att avgöra om en studieavgiftsskyldig student ska betala studieavgift på ett kurstillfälle eller ej.
2020-06-24 | Webmaster