Hantera studier

Välj undersida:

Skapa program
Hur programstrukturer läggs upp i Ladok.

Studiedeltagande
Hantera en students studiedeltagande: anta, registrera, kurstillfällesbyten, uppehåll, avbrott m.m.

Studieavgifter
Dokumentera studenters inbetalning av studieavgifter  

Utbytesstudier
Lägg upp studierna för in- och utresande utbytesstudenter

2020-02-18 | Webmaster