Antagning

Hur du genomför uppgifter

 

Skapa förväntat deltagande (anta studenter manuellt i Ladok) på:

Integrationen mellan Ladok och NyA

2021-03-11 | Webmaster