Utdata och uppföljning

För dig som är ny i Ladok

Demonstration av hur du använder uppföljningsrapporterna i Ladok. Filmen har 5 kapitel, klicka på de tre strecken överst i videospelaren för att välja vilket kapitel du vill se.

Uppföljningsrapporterna: Spara som och hämta resultat

 • Spara utsökningsparametrar
 • Skriv ut resultat
 • Hämta resultat till excel
 • Hämta underlaget till excel

 

Hur du genomför uppgifter

Exempel på utsökningar i utdata och uppföljning

 • Deltagande på kurs (Power point) 2019-02-28
 • Examensbevis (Power point) 2019-02-28
  Sök fram antal examensbevis på visst program, studenter som fått viss examen m.m.
 • Forskarnivå (Power point) 2019-02-28
  Sök fram aktörer, dokumenterad studieavgift och finansiering, hur många registrerade doktorander som finns på lärosätet m.m.
 • Genomströmning på kurs eller kurspaketering (Power point) 2019-02-28
 • Programuppföljning (Power point) 2019-02-28
 • Resultat (Power point) 2019-02-28
  Sök fram underkända resultat, studenter som är klara för resultat på kurs m.m.
 • Studieavgifter (Power point) 2019-02-28
  Se vilka studenter som inte betalt sin studieavgift ännu, se andel avgiftsskyldiga studenter per program
 • Uppehåll (Power point) 2019-02-28
 • Utbytesstudier (Power point) 2019-02-28
  Sök fram alla utbytesstudenter på lärosätet, se antal utbytesstudenter per program

Utdatafunktioner

 • Sök population (Power point) 2019-02-28
  Sök ut en grupp studenter genom att kombinera olika sökparametrar, se hur många som matchar utsökningen och hämta adresslista.

Uppföljningsrapporter

 


Övrigt material

Från heldagsutbildning 171206
Information i uppföljningsdatabasen i Ladok3 (ppt)

2020-02-21 | Malin Eivergard