System- och studentadministration

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 3

Fördjupande material (nivå 3)

Lathund: Ändringsbarhet och registervård (190619)
PDF, Power point
Beskrivning av hur utbildningar och utbildningstillfällen kan förändras efter de har fått status ”komplett” genom ändringsbarhet eller registervård. Målgrupp är personer på lärosätet som hanterar Ladok centralt: t.ex. förändrar utbildningar eller hanterar behörigheter för att slutanvändare ska kunna använda funktionaliteten.
Guide: Hantering av förändringar på utbildningstillfällen som utannonseras
Lathund: Hantera mallar för intyg (190425)
PDF, Power point
Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.

 

 


Övrigt material

Behörighetsprofiler på MDH
Här kan du ta del av hur MDH tänkt kring deras behörighetsprofiler

2019-07-05 | Malin Eivergard