Resultat

Delområden inom resultatrapportering

Administrera resultatrapportering
Handhavande för administrativa uppgifter inför resultatrapportering (ex. skapa aktivitetstillfälle, gemensamt aktivitetstillfälle, grupper, resultatnoteringar. Koppla medarbetare.)

Rapportera resultat
Här hittar du bl.a. e-learning för användare som rapporterar resultat

Attestera resultat
Här hittar du bl.a. e-learning för användare som attesterar resultat

Tillgodoräknande

 

 


Övrigt utbildningsmaterial

E-learning för lärare med läsbehörighet, på svenska (181114)
WebblänkSCORM-fil, Inbäddningskod

E-learning for teachers with authority to read, in English (181114)
Web link, SCORM-file, Embed code

Powerpointpresentation för klassrumsutbildning:
Hantera kurstillfälle – rapportera resultat

 

Övningar:
Övningar resultathantering

Frågor för lokala test på lärosätet:
Rapportera resultat Inloggning krävs!
Report resuls Inloggning krävs!
Attestera resultat Inloggning krävs!
Certify results Inloggning krävs!

Guide: Sammanställning av anteckningar i Ladok (181212)
PDFPower point

2019-08-21 | Malin Eivergard