Alla lathundar

Här hittar du alla lathundar som tagits fram, indelat efter område. Materialet finns även på sidan för respektive område.

För att söka på sidan: använd ctrl+F på PC eller cmd+F på mac.

 

Administrera resultatrapportering

Guide in English:

 • Employee rights (Power point) 2020-10-19
  How to give a user employee rights in order to report or certify results
 • Follow the results reporting (Power point) 2021-05-10
  My favourite course instances, find in which course instances there are students waiting to receive a course result and see all certified results on a course instance. Overview of ongoing reporting including notify about results again.
 • Prepare to change certified result (Power point) 2021-03-01
  Prepare to change a certified result (grade or examination date), the change then needs to be certified.

 

Antagning

Skapa förväntat deltagande (anta studenter manuellt i Ladok) på:

Integrationen mellan Ladok och NyA

 

Attestera resultat / Certify results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Forskarnivå

 

Grunderna i Ladok

 

Ladok för studenter / Studentgränssnittet

 • Ladok för studenter (Power point) 2021-05-24
  Lathunden beskriver vad studenterna ser i det nya gränssnittet som levereras VT21, och kan fungera som stöd för personal att instruera studenter hur de använder det. Vad studenter kan göra i gränssnittet skiljer sig åt mellan olika lärosäten, så alla funktioner som beskrivs i lathunden kanske inte gäller på just ditt lärosäte.
 • Studentgränssnittet (Power point) 2021-02-15
  Lathunden beskriver det tidigare studentgränssnittet och kan användas av personal på lärosäten som stöd för att instruera studenter hur de använder gränssnittet. Vad studenter kan göra i studentgränssnittet skiljer sig åt mellan olika lärosäten. Så alla funktioner som presenteras i guiden kanske inte gäller på just ditt lärosäte.

 

Programplanering

 

Rapportera resultat  / Report results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Studieavgifter

 • Hantera studieavgifter (power point2020-04-27
  Innehåll: Beskrivning av hur du hanterar studieavgifter i Ladok för att en student ska kunna registreras (eller omregistreras).
 • Hur studieavgifter beräknas (power point) 2020-04-27
  Beskrivning av den prövning som görs i Ladok automatiskt för att avgöra om en studieavgiftsskyldig student ska betala studieavgift på ett kurstillfälle eller ej.

 

Studiedeltagande

 

System- och studentadministration

 • Hantera mallar för intyg (Power point) 2021-02-11
  Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.
 • Lathunden ”Ändringsbarhet och registervård” har flyttats till Ladok vägledningen

 

Uppföljning och utdata

Exempel på utsökningar i utdata eller uppföljningsrapporter

 • Deltagande på kurs (Power point) 2020-04-20
  Exempel på frågor: Vilka studenter har lämnat återbud, och när? Hur stor andel av studenterna är omregistrerade?
 • Examensbevis (Power point) 2020-10-19
  Exempel på frågor: Vilka har fått en kandidatexamen under terminen? Hur många examensbevis har utfärdats inom det här programmet?
 • Forskarnivån (Power point) 2020-04-20
  Exempel på frågor: Vilka doktorander har studieaktivitet under halvåret? Vilka huvudhandledare är dokumenterade på lärosätet? Hur många doktorsexamen eller licentiatexamen har utfärdats i år?
 • Programstudenter (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: vilka kurser har studenterna avklarat på programmet? Hur många har påbörjat programmet men saknar resultat inom det? Vilka studenter har påbörjat programmet men har en spärr?
 • Studieavgifter (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: vilka studenter har inte betalt sin studieavgift? Hur många studenter har betalt studieavgift på ett visst program?
 • Uppehåll (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: Vilka studenter har ett uppehåll som startar under terminen? Vilka studenter har ett uppehåll som slutar under terminen, och har rätt att återuppta studierna?
 • Utbytesstudier (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: Vilka inkommande studenter finns på lärosätet denna termin? Hur många utresande studenter finns på varje program?

Utdatafunktioner

Uppföljningsrapporter

 

Utbytesstudier

 

Ärenden

Kurs- och examensbevis

Tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat

Ärendekorgar

2021-06-07 | Webmaster