Studiedeltagande

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 2 och 3.


Hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Grunderna i att hantera studiedeltagande

Skapa förväntat deltagande (Anta studenter manuellt i Ladok)

Hantera flera studenter samtidigt (”masshantering”)

Tillfällesbyte

Omregistrera på kurstillfälle
Omregistrera student på ett kurstillfälle med flera studieperioder
Antagning från NyA på en utbildning som studenten redan studerar

Hantera studenter som inte påbörjat ett programtillfälle


Fördjupande material (nivå 3)

Kurstillfällesbyten (Lathund)
PDFPower point
Konceptuell beskrivning av hur kurstillfälles byten sker. Olika fall: (1) Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall) och (2) Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall).
Kurstillfällesbyten (Webbutbildning, 12/6 2018)
InspelningPresentation med frågor och svar
Under utbildningen besvaras frågor från lärosäten angående kurstillfällesbyten. Innan du ser inspelningen bör du se de 7 filmerna som finns om kurstillfällesbyten (se ovan).
Hantera studenter på program med inriktning (Webbutbildning, 7/11 2017)
InspelningPresentation
Genomgång av två scenarier för program med inriktning: (1) Program med antagning direkt till inriktning, (2) Program där studenter väljer inriktning inför senare period. Demonstrationen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.

 


Övrigt material

Testfrågor Studieadministratörer (studiedeltagande) Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet. Frågorna handlar om grundläggande hantering av en students studiedeltagande.

Workshop Integration mot Ladok3 och studiedeltagande
Inspelning Integration mot Ladok3 och studiedeltagande

2019-07-05 | Klara Nordström