Studieavgifter

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 2


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Lathund, Studieavgifter (180827)
PDFPower point
Beskrivning av delar i systemet som hanterar studieavgiftsbetalning i Ladok, samt exempel på hantering av olika fall (t.ex. hantering vid ändrad studieavgiftsskyldighet för student efter antagning, hantering om studieavgiftsskyldighet för student har ett senare startdatum än kurstillfällets startdatum)

 

2019-07-05 | Klara Nordström