Ärendehantering: bevis och TG

Delområden inom ärendehantering

Bevisförberedelser
Förberedelser i systemadministrationen för att kunna utfärda examensbevis och kursbevis

Utfärda bevis
Handlägga ärenden för att utfärda examensbevis. Utfärda eller massutfärda kursbevis.

Handlägga tillgodoräknande
Hantera ärenden för att genomföra tillgodoräknande. Information om andra resultat och andra meriter

Ärendekorgar
Funktion för att fördela ärenden i ärendekorgar, som ett sätt att gruppera ärenden innan eller under handläggningen av ärendet.


Övrigt utbildningsmaterial

Guide: Sammanställning av anteckningar i Ladok (181212)
PDFPower point

2019-07-05 | Malin Eivergard