Student

Handelshögskolans stora lässal, Göteborgs universitet.

Du som är student eller har studerat hittar inte dina uppgifter på denna sida.

Vill du komma i kontakt med den lokala Ladoksupporten på ditt lärosäte för att få hjälp med din fråga, finner du kontaktuppgifter här.

Om du är student och önskar utdrag ur Ladok om dig och dina resultat och registreringar så måste du därför vända dig till ditt eget lärosätes studentcentrum eller den högskola/det universitet där du senast studerade. Det är dessa som har tillgång till, och kan ge dig, de uppgifter du behöver.

Ta del av våra driftmeddelanden om du vill veta när Ladok kommer vara nere på grund av produktionssättning, planerad uppgradering eller om systemet inte fungerar på grund av driftstörning.

Kontaktuppgifter lärosäten:

Blekinge tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Försvarshögskolan

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Jönköping 

Högskolan i Skövde

Högskolan Kristianstad

Högskolan Väst

Karlstad universitet

Karolinska institutet

Konstfack

Kungliga Musikhögskolan

Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Lunds universitet 

Luleå tekniska universitet

Malmö högskola

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Röda korsets högskola

Sophiahemmet högskola

Stockholms konstnärliga högskola  (SKH utgörs av Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola)

Stockholms universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Teologiska högskolan i Stockholm

Umeå Universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

2018-02-07 | Malin Eivergard