Verifiering av data

Hjälp vid verifiering att data konverterats korrekt (ej slutgiltig version)

Verifiera antalet konverterade poster från IK

På informationskonverterarens (IK) startsida visas en rapport över hur den senaste konverteringen har gått. Per kategori visas antal inlästa poster (det antal poster som finns i Ladok2-databasen), hur många av dessa som har konverterats, hur många av dessa som blivit bortsållade samt hur många av dessa som betraktas som fel.

Antalet inlästa poster i nya Ladok från IK-rapporten kan jämföras med antalet poster från tabeller i gamla Ladok. Det är dock inte helt lätt att jämföra och konsortiet genomför kontroller på interna databaskopior och meddelar vid ev felaktigheter.

Ytterligare beskrivning av hantering av IK’s kategorier samt vika tabeller från gamla Ladok som IKn läser ifrån finns här: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/Informationskonvertering

Stickprov i gränssnittet

Man bör också göra ett antal stickprov genom att kontrollera konverterade uppgifter i gränssnittet. Speciellt bör man kontrollera äldre uppgifter samt uppgifter man haft problem med vid registervården.

Ju längre tid man haft Ladok, desto längre tillbaka bör man kontrollera, gärna från varje år om möjligt. Tänk på att förbereda så långt det går. Ta ut i förväg de kurser, studenter etc som ligger bakåt i tiden och som troligen inte förändras.

Exempel på olika stickprovskontroller – kontrollera följande:

  • 10 kurser från olika terminer: kurstillfällen, prov, antal antagna, antal registrerade, antal med resultat, antal med avbrott m.m.
  • 10 prov från olika kurser: antal med resultat, antal underkända, provuppsättning
  • 10 program från olika terminer: antal antagna, antal registrerade, antal med examen, antal med avbrott, antal med studieuppehåll m.m.
  • 10 studenter på grund- och avancerad nivå från olika antagningsår. Skriv ut meritförteckning i gamla Ladok och jämför med nya Ladok.
  • 10 forskarstuderande från olika antagningsår. Skriv ut UT90/UT93 med alla uppgifter
  • Några kurser inom annan utbildning om relevant
Dokumentera verifieringen
Dokumentation av den verifiering man gör vid produktionssättningen kan vara ett viktigt dokument för eventuell senare granskning.Det är också bra att ha möjligheten att jämföra vad man verifierat vid olika tidpunkter.

Mer läsning:

2017-12-20 | Malin Eivergard