Rättningsskript

De felsökningsskript där minst tre lärosäten fått 100 träffar eller mer, enligt Sammanställning av lärosätenas resultat från handböckerna, tas i beaktande när vi utreder om det går att göra rättningsskript. Eftersom vi inte samlat in resultat från de senaste handböckerna har vi i vissa fall levererat rättningsskript på samma gång som utsökningsskripten. 2017-12-11

I de fall där det är möjligt att göra rättningsskript kommer de ut antingen i DB03 eller som batch-körningar genom ordinarie förvaltning och dess leveranser. Att det är olika beror på att vissa rättningsskript är alltför komplicerade för att kunna köras i DB03.

Vissa fel måste rättas manuellt då det inte går att maskinellt avgöra hur eller med vilken uppgift det ska rättas. Rättningsskripten är gjorda som hjälp till de lärosäten som så önskar och är helt frivilliga att använda sig av!

Läs mer om de rättningsskript som du kan köra i DB03 på sidan Rättningsskript i DB03. På sidan Beslut om rättningsskript kan du läsa om vad vi kommit fram till när vi utreder om det går att göra rättningsskript.

Här finns information om de senaste rättningsskripten. 

2017-12-11 | Malin Eivergard