Information om registervård

Rättningsskript

När minst tre lärosäten vart och ett rapporterade minst 100 träffar på ett och samma fel undersökte den dåvarande registervårdsgruppen möjligheten till att ta fram generella rättningsskript. Det är endast möjligt att skapa rättningsskript i de fall det finns en generell lösning. Läs mer på sidan Rättningsskript.

Eftersom vi inte samlat in resultat från de senaste handböckerna har vi i vissa fall levererat rättningsskript på samma gång som felsökningsskripten.

Om endast ett eller ett fåtal lärosäten hade många fel skapades oftast inga rättningsskript. Men det finns alltid en möjlighet att få hjälp av kollegor på ett annat lärosäte, antingen via Forum kring registervård (se nedan) eller via direktkontakt. 2017-12-15

Tillåtna tecken

Tillåtna tecken för verksamhetskoder (kurskoder, programkoder, anmälningskoder etc) är alla stora bokstäver (A – Ö), alla siffror (0 – 9) samt tecknen punkt (.), kolon ( : ), bindestreck ( – ), understreck ( _ ) och plustecken ( + ). Övriga tecken måste rättas.

Skillnaden mellan informationskonverteraren och utskickade felsökningsskript/regelfiler

De felsökningsskript/regelfiler som skickats ut i registervårdshandböckerna har så långt som möjligt anpassat till utvecklingen av IK:n. Ambitionen har varit att täcka in så mycket som möjligt, men det har inte varit möjligt att få en total samordning. Detta kan innebära att handböckerna i vissa fall innehåll skript som i och för sig söker fram uppgifter som accepteras av IK:n, men som ändå kan vara sakligt sett felaktiga.

Det kan också inträffa att IK:n stoppar på fel som vi inte kunnat förutsäga i arbetet med handböckerna. Om det stoppar på något i IKn som det inte finns felsökningsskript för är vi tacksamma för återkoppling!! Vi kommer då att försöka få ut nödvändiga skript i en ny handbok. Resurserna för arbete med nya handböcker är dock begränsade.

I dokumentet “Mappning mellan gamla och nya Ladok” (låst sida på ladok.se) kan man läsa vilka tabeller och kolumner som just nu är aktuella för konvertering i IKn.

Forum kring registervård

Det finns ett forum skapat i Google Groups för alla er som lokalt ute på lärosätena jobbar med registervård. Forumet är tänkt som en plats där man både kan fråga varandra om t.ex. hur man har rättat fel, eller också berätta hur man själv har löst olika problem. Ju fler som använder forumet och både frågar och berättar, desto mer användbart blir det för alla.

OBS! Forumet kan inte användas för kommunikation med Ladok3-projektet! Felrapporter och synpunkter till Ladok3 ska skickas in till projektsupporten.

För att komma åt gruppen så följer länken Registervårdsforum. Du kan använda ett befintligt Google-konto för att ansöka om access. Observera att Google-kontot inte är ett gmailkonto utan att du kan välja att koppla Google-kontot mot din befintliga jobbmail. Har du frågor runt detta, hör av dig till oss.

Rättning

Informationskonverteraren

Registervårdsgrupp

Det finns inte längre någon registervårdsgrupp. För fråga som rör registervård: Kontakta Hans Persson, Lunds universitet, e-postadress Hans.Persson@stu.lu.se

Sammanställning av lärosätenas resultat från handböckerna.

För att se sammanställningen krävs att du är inloggad på sidorna för information om gamla/nuvarande Ladok på ladok.se. Sammanställningen visar antal träffar per felskript och lärosäteHär kan du se vilka andra lärosäten som har samma fel som ditt eget.

2018-01-22 | Malin Eivergard