Engångsbatchar

Engångsbatchar inför övergången till nya Ladok

Vid övergången till nya Ladok behöver lärosätena registervårda sin databas. Det kan göras på flera olika sätt, bland annat genom att löpande testa att konvertera sina data med hjälp av informationskonverteraren (IK:n) som är den motor som ska genomföra den slutliga migreringen och konverteringen av data vid produktionssättning av nya Ladok. IK:n producerar en fellista som kan utgöra stöd för vilka delar som behöver registervård.

Data i behov av översyn kan även identifieras och hanteras med hjälp av olika utsökningsscript som också levereras löpande från Ladok3-projektet. Utöver de löpande leveranserna av registervårdshandböcker med tillhörande script och regelfiler levereras ett antal engångsbatchar för registervård.

Engångsbatcharna genomför uppdateringar av tabeller i databasen genom att exempelvis utgå från befintliga uppgifter och komplettera med data, där data som krävs för konvertering till nya Ladok saknas.

Här beskrivs varför lärosätena måste registervårda och varför det delvis sker med hjälp av engångssbatchar. Du kan också läsa om var och en av de engångsbatchar som är levererade. För var och en av dessa besvaras följande frågor:

  • Vilka lärosäten är aktuella för engångsbatchen?
  • Vad gör engångsbatchen?
  • Kan samma resultat uppnås på annat sätt?
  • När rekommenderar Ladok3-projektet att batchen körs?
  • Vad blir konsekvensen om batchen inte körs?

Lärosätet bör ta del av information för varje batch som levererats, eftersom man måste ta ställning till var och en, hur den ska hanteras inom lärosätet. Däremot är det inte säkert att alla batchar är aktuella för samtliga lärosäten.

Läs mer om engångsbatchar:

2018-01-23 | Malin Eivergard