Aktuellt om registervård

Nya felsökningsskript i Handbok 27

Det finns nu en ny registervårdshandbok tillgänglig, Handbok 27. Skripten finns tillgängliga som regelfiler i DB03 och i form av textfiler.

Handbok 27 innehåller åtta registervårdsskript som söker ut olika typer av felaktiga poster som upp som uppmärksammats i samband med IK-körningar och produktionssättningar. För tre av skripten finns också tillhörande rättningsskript.

En ny version av Handbok 27 har lagts upp, det fanns några skrivfel i den gamla versionen. 2017-12-28

 

Du hittar handböckerna på denna sida:

http://dev.ladok.se/produktionssattning/registervard/registervardshandbocker.

En ny version av Handbok 26 har lagts upp. Den innehåller vissa förtydliganden. 2017-10-27

2017-12-28 | Malin Eivergard