Konsekvenser vid produktionssättning

Nedan beskrivs hur lärosäten som använder gamla och nya Ladok påverkas av produktionssättningar av nya Ladok. Justeringar kan ske till planen för vissa lärosäten.

Konsekvenser för produktionssatta lärosäten

Fredag (veckan innan produktionssättning)
Klockan 15.00 inaktivering av ändringar i identitetsuppgifter. Läs mer nedan.

Tisdag
Klockan 08.30 stängs merithämtning (LadokPing) mot produktionssättande lärosäte/n.

Onsdag
Klockan 16.00 stängs produktionsmiljön både administratörsgränssnittet, studentgränssnittet och samtliga integrationer.

Torsdag
Klockan 08.00 öppnas Ladok (ej studentgränssnittet) i läsläge.

Produktionsmiljön tas ner någon gång mellan kl 10-11 i upp till en timme.

Senast klockan 11.00 öppnas administratörsgränssnittet och studentgränssnittet för normal användning (inklusive hantering av identitetsuppgifter), samtidigt öppnas produktionsmiljön för samtliga integrationer utom CSN och NyA.

Integrationerna med CSN och NyA  är åter igång cirka klockan 13.00.

Konsekvenser för alla lärosäten

Merithämtning (LadokPing) fungerar inte mot:

  • Produktionssättande lärosäte(n) från tisdag kl 08.30 till torsdag kl 11.00.
  • Produktionssatta lärosäten från onsdag kl 16.00 till torsdag kl 11.00.

Observera! Detta är en generell tidplan. Det kan finnas avsteg för vissa produktionssättningar. Datum för nertider i produktionsmiljön i nya Ladok finns i Uppgraderingskalender.

Mer information om inaktivering av ändringar i identitetsuppgifter
Syftet är att säkerställa att inga ändringar kan göras i nya Ladok som äventyrar överensstämmelsen med gamla Ladok för de produktionssättande lärosätena.

Under inaktiveringen går det inte att byta personnummer, ersätta studentidentitet eller skapa alias i nya Ladok.

Det går dock bra att göra dessa handgrepp i Antagningssystemet (NyA) eller gamla Ladok, med undantag för det lärosäte som är under produktionssättning.

Ändringar som genomförs i NyA på studenter som finns etablerade i nya Ladok, alternativt om det kommer uppdateringar från folkbokföringen på studenter som finns etablerade i nya Ladok, kommer att uppdateras i nya Ladok i och med att systemet öppnar efter slutförd produktionssättning.

 

 

2018-03-06 | Malin Zingmark