Erfarenheter produktionssättning MaH

På bilden från vänster till höger: Tina Josefson (chef Studentcentrum), Annika Andersson (lokal projektsamordnare) och Jan Winkle (lokal projektsamordnare).

På bilden från vänster till höger: Tina Josefson (chef Studentcentrum), Annika Andersson (lokal projektsamordnare) och Jan Winkle (lokal projektsamordnare).

Följande erfarenheter gjordes vid produktionssättningen av Malmö Högskola vad gäller stickprov:

Stickprovsverifieringen handlar om att lokalisera eventuella brister, fel och oklarheter på enskilda individer, kurser och program. Innan verifieringen kan starta är det mycket viktigt att de som ska genomföra den har kunskap om både gamla och nya Ladok.

Det är också mycket viktigt att behörigheterna är tillgängliga och fungerande både i gamla och nya Ladok, annars är det inte möjligt att vara rationella i verifieringen. Tillhör förberedelsefasen.

Välj ut 2 till 3 kurser samt 2 program för stickprov över att antalet tillfällen stämde på några terminer bakåt i tiden samt att antalet studenter stämde. Observera att omregistrerade studenter hamnar på andra koder i nya Ladok. Det är bra att känna till det innan och lära sig hur man hittar det – fortsätt sedan med stickprov på enskilda studenter.

En uppskattning är att det räcker med max 5 stycken inom varje grupp (förutbildning, grundutbildning, forskarnivå, uppdrag, tillgodoräknande, inresande, utresande, betalstudenter samt struliga kända fall) och kontrollerade så mycket uppgifter som möjligt.

För att ge exempel på detta är avbrott, uppehåll, olika typer av anteckningar, datum, diarienummer, poäng, utbytesavtal, tillgodoräknade på grund och forskarnivå, handledare, examensarbetets titel, examen. Det är bättre att kolla mycket på några istället för att fokusera på kvantitet. Det mesta av ovanstående går också att förbereda med personnummer.

Glöm inte att lägga lite extra tid på forskarnivån och kontrollera hur deras meriter kommer in eftersom det låg på ett annat sätt i gamla Ladok. Använd rutinen UT90 i gamla och leta sen vart det hamnat i nya Ladok. Förmodligen ligger det under andra meriter samt annat resultat under studentuppgifter.

2018-03-06 | Malin Eivergard