Lokala aktiviteter inför produktionssättning

Inför produktionssättningen av nya Ladok behöver förberedelser göras i god tid. Nedan följer exempel på frågor som är viktiga att börja med tidigt.

När lärosätet närmar sig produktionssättningen finns mer instruktioner här.

Verksamhetsfrågor och funktionalitet

 • Förstå funktionaliteten i nya Ladok
 • Identifiera förändrade arbetssätt
 • Identifiera behörigheter och roller för användare i nya Ladok
 • Identifiera vilka mallar som ska läggas upp i nya Ladok (utbildningsmallar, mallar för intyg och bevis)
 • Identifiera vilka studenttjänster lärosätet ska använda och i vilken ordning de ska rullas ut (information om studentgränssnittet).
 • Se över hantering av e-post till studenter (studenten får EN e-postadress i Ladok, inte en per lärosäte)

Registervård/IK

Teknik

 • Kartlägga integrationer till Ladok och utveckla de integrationer som behövs mot nya Ladok
 • Se över informationsflödet Ladok och utbildningsdatabas (behöver ev förändras).
 • Säkerställ att åtkomst finns till testmiljö för Ladok2, både Nouveau och via SQL.
 • Beställ certifikat till integrationer (från supporten), läs mer här. Certifikat ska beställas till samtliga miljöer som lärosätet använder i god tid.

Tidplan för produktionssättning

 • Planera produktionssättningen. En övergripande plan för hur produktionssättningen genomförs finns här: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=242516089
 • Planera vad som behöver vara klart när. Vad ska sättas igång i samband med produktionssättningen och vad kan vänta:
  • Integrationer
  • Mallar
  • Användare (kan släppas in i flera omgångar)
  • Studentgränssnitt

Övergripande

 • Ta fram kommunikationsplan, se exempel från Karlstads universitet: Exempel Kommunikationsplan samt KTHs kommunikationsplan: Kommunikationsplan KTH 1.1
 • Ta fram utbildningsplan
 • Säkerställ hur lokal support till användare och studenter ska fungera
 • Planera avveckling/bevarande av befintligt Ladok
 • Säg upp driftavtal för befintligt Ladok
 • Säg upp avtal med Navet om sådant finns
 • Ta ställning till om något i gamla Ladok behöver arkiveras (läs mer här)
2018-03-06 | Malin Eivergard