Koppling och uppdragsbeställning för IK

För att Informationskonverterarens (IK) ska kunna kopplas ihop med lärosätets databas hos ett driftställe behövs en behörighetsansökan innehållande databasval, behörighet för användare och rättigheter mot valda tabeller skapas och behandlas.

För detta ändamål har vi gjort en mall som lärosätet kan använda och komplettera med egen information för att sedan skicka in till driftstället (lärosätets driftställe för nuvarande Ladokversion) enligt gängse rutiner.

I detta dokument Uppdragsbeställning-IK MIT-6.docx (gäller för MIT #6) hittar du ett exempel på hur en ny ifylld beställning kan se ut samt en tom sida för egna data. Projektsupport har varit i kontakt med samtliga driftställen och har rutiner för hur respektive konto kopplas ihop med MIT-miljön.

Då det, vid varje leverans, tillkommer nya tabeller som IK behöver få tillgång till kan ni tillåta IK att läsa alla tabeller. Då slipper ni uppdatera uppdragsbeställningen vid varje leverans.

Bilaga 7 MIT6.5 för Uppdragsbeställning-IK.docx (Skriv- och deleterättigheter i arbetstabeller)

2017-05-28 | Malin Eivergard