Informationskonvertering

När lärosätena tar nya Ladok i produktion måste datan i dagens databas överföras till nya Ladoks databas.

Den nya databasen följer en annan datamodell än den gamla, därför används ett program, informationskonverteraren (IK:n), för att genomföra anpassningar av data vid överföring från nuvarande till nya Ladok.

Aktuella uppgraderingar och eventuella problem med IK-körningar hittar du på denna sida.

MIT-IK

All information om IK:n för aktuell version i MIT-IK (Confluence).

Information över nyheter/uppdateringar i aktuell version av IK:n.

2017-10-20 | Malin Eivergard