Ny referensgrupp för hantering av skyddade personuppgifter

Efter ett beslut av SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor har en särskild referensgrupp tillsatts som ska bistå Ladokkonsortiet i den fortsatta utredningen kring hantering av skyddade personuppgifter i Ladok.

Några av de punkter som Ladokkonsortiet önskar lyfta till expertgruppen är:

  • Gemensam sekretesshantering i Ladok
  • Eventuell möjlighet att i vissa situationer föra undantag från studieavgiftsskyldighet i Ladok samt:
  • Hantering av gemensam examen i Ladok

För att bättre kunna hjälpa Ladokkonsortiet att utreda ovanstående frågor beslöt SUHF:s expertgrupp den 5 september 2017 att tillsätta en referensgrupp.

Följande personer ingår i referensgruppen, som är sammansatt av expertgruppens presidium:

  • Åsa Dyrelius, jurist Högskolan i Borås
  • Per Abrahamsson, akademiombudsman/biträdande universitetsdirektör Uppsala universitet
  • Magnus Mörck, avdelningschef Konstfack, ledamot SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
  • Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef UHR
  • Mauritz Danielsson, konsortiechef Ladokkonsortiet
  • Därtill ska en valfri medarbetare från UHR samt från Ladokkonsortiet ingå

Återrapportering i frågan ska göras till expertgruppen den 15 november 2017.

Här kan du ta del av dokumenten i sin helhet:

2018-03-05 | Malin Eivergard