Lokala projektledare

Nätverk för lokala projektledare

Nedan hittar du kontaktuppgifter till projektledarna för lärosätenas lokala införandeprojekt:

Lärosäte Namn Tel E-post
Blekinge Tekniska Högskola Karolina Tuvesson 0734-22 37 94 karolina.tuvesson@bth.se
Chalmers Tekniska Högskola Stellan Englén 031-772 25 97 stellan.englen@chalmers.se
Högskolan Dalarna Lisa Eliasson 023-77 81 59 lwu@du.se
Ersta Sköndal Bräcke högskola Alf-Roger Kihlstenius 08-555 051 66 alf-roger.kihlstenius@esh.se
Försvarshögskolan Fredrika Sinclair
073-4210569 fredrika.sinclair@fhs.se
Gymnastik- och Idrottshögskolan Fredrik Nilsson 08-120 537 34 Fredrik.Nilsson@gih.se
Göteborgs Universitet Barbro Carlsson 0766-185973
031-7865973
barbro.carlsson@gu.se
Högskolan i Borås Anna Dahlén 0761-497911 anna.dahlen@hb.se
Högskolan Halmstad Håkan Fasth 035-167397 hakan.fasth@hh.se
Högskolan i Gävle Mona Åkerman 026-64 85 00 Mona.Akerman@hig.se
Högskolan i Skövde Karina Malik 0500-44 81 54 karina.malik@his.se
Högskolan i Jönköping Magnus Blom 036-10 10 58 magnus.blom@ju.se
Högskolan i Kristianstad Morgan Sandström
044-2503907 morgan.sandstrom@hkr.se
Högskolan Väst Anette Karlsson 0520-22 31 02 anette.karlsson@hv.se
Karlstads Universitet Anette Eriksson 054-700 24 93 anette.eriksson@kau.se
Karolinska Institutet Juni Francen Engdahl   juni.francen.engdahl@ki.se
Kungliga Konsthögskolan Helen Okou 08-614 40 87 helen.okou@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm      
Kungliga Tekniska Högskolan Wanda Manninger
073-270 4829 wandam@kth.se
Konstfack Kristina Sandin 08 – 450 41 78 kristina.sandin@konstfack.se
Linnéuniversitetet Jirina Fahlén Jonsson (Nina) 0480-44 69 89 jirina.jonsson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Jenny Niemi 0920-49 18 78 jenny.niemi@ltu.se
Lunds universitet läs bloggen Karim Andersson 046-222 09 38 karim.andersson@kansli.lth.se
Linköpings universitet Tor Fridell 013-28 57 95 tor.fridell@liu.se
Malmö högskola Gunnar Råhlén 0455-38 56 68 gunnar.rahlen@bth.se
Mälardalens högskola Johan Andersson 021-10 70 57 johan.andersson@mdh.se
Mittuniversitetet Anders Hallberg 010-142 78 78 Anders.Hallberg@miun.se
Röda Korsets Högskola Johan Olofsson 0733-843408 Johan.olofsson@rkh.se
Sophiahemmet Högskola Liselotte Egeland 070-002 83 63 liselotte.egeland@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Henrik Jacobsson 08-494 00 226 henrik.jacobsson@uniarts.se
Stockholms universitet (blogg) Erik Wallenberg Bondesson 08-16 21 20 erik.wallenberg.bondesson@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Bengt Norman 090-786 8122 Bengt.Norman@slu.se
Södertörns högskola Lena Sköld 08-608 46 65 lena.skold@sh.se
Teologiska Högskolan Stockholm Marianne Källberg 08-564 357 03 marianne.kallberg@ths.se
Uppsala universitet Cecilia Marklund 018-471 7288 Cecilia.Marklund@uadm.uu.se
Umeå universitet Mikael Lindgren 090-786 74 84 mikael.lindgren@adm.umu.se
Örebro universitet Anna Graff 019-30 13 06 Anna.Graff@oru.se
CSN Sara Bengtsson 060-18 61 28 Sara.Bengtsson@csn.se

 

2018-02-07 | Malin Eivergard