Ladoksupport på lärosätena

Ladokteamet på GIH.

Här hittar du kontaktuppgifter till den lokala Ladoksupporten på respektive lärosäte. Finner du inte ditt lärosäte på den här listan, vänligen kontakta din lokala projektledare.

Lärosäte E-post/webb Telefon Kontaktperson
Blekinge Tekniska Högskola ladok@bth.se 0455-38 50 21 Karolina Tuvesson
Chalmers Tekniska Högskola ladok@chalmers.se Stellan Englén
Ersta Sköndal Bräcke högskola forvaltning.ladok@esh.se Alf-Roger Kihlstenius

Silja Marit Zetterqvist

Försvarshögskolan ladok@fhs.se Björn Miksch
Gymnastik- och idrottshögskolan ladoksupport@gih.se
Göteborgs universitet ladok@gu.se 031-786 1032 Gun Wallius
Högskolan Dalarna ladok@du.se
Högskolan i Borås mailto:ladok@hb.se  Erica Andrén
Högskolan i Gävle itsupport@hig.se 026-64 88 80
Högskolan i Halmstad helpdesk.ladok@hh.se
Högskolan i Jönköping magnus.blom@ju.se 036-101058 Magnus Blom
Högskolan i Skövde ladok@his.se 0500-448170 Anette Pettersson
Högskolan Kristianstad ladok@hkr.se
Högskolan Väst ladok@hv.se
Karlstads universitet ladokarenden@kau.se  054-7001046  Marianne Helmersson Viebke
Karolinska Institutet ladok@ki.se Cecilia Lind
Konstfack ladok@konstfack.se Kristina Sandén
Kungliga Musikhögskolan ladok@kmh.se 070 191 26 35 Vladimir Spasic
Kungliga Konsthögskolan helen.okou@kkh.se Helene Okou
Kungliga Tekniska Högskolan ladok3@kth.se 08-790 65 00
Linköpings universitet ladok@liu.se 013-281400
Linnéuniversitetet ladok@lnu.se Jirina Fahlén Jonsson
Hampus Delborn
Luleå tekniska universitet ladok@ltu.se
Lunds universitet support@ladok.lu.se
Ladoksupport på lu.se
Malmö högskola ladok@mah.se
Mittuniversitetet ladok@miun.se   010-1428610 Erna Österlund
Mälardalens högskola ladok@mdh.se
Röda Korsets Högskola ladok-support@rkh.se 08-587 516 99 Johan Olofsson
Stockholms konstnärliga högskola ladok@uniarts.se
Stockholms universitet ladok@su.se
Ladoksupport på su.se
08-163989
månd-torsd:
10.00-12.00
Sveriges lantbruksuniversitet ladok@slu.se 090-786 8506
018-6710 09
Annica Kaljevic
Katarina Gustafsson
Södertörns högskola ladok@sh.se
Teologiska högskolan Stockholm support@ths.se 08-564 357 03 Marianne Källberg
Umeå universitet Vem gör vad i Ladokgruppen (umu.se)
Uppsala universitet uppdok@uadm.uu.se
Örebro universitet ladok@oru.se

 

2018-02-09 | Malin Eivergard