Lokala objektägare

En lokal objektägare för Ladok ansvarar för att:

 • vara ägare av lärosätets information i Ladok
 • se till att:
  • konsortialavtalet med Ladokkonsortiet följs
  • lagar och förordningar följs
  • säkerhetsrutiner följs
 • säkerställa att det finns lokal support för Ladok
 • utse lokal kontaktperson för konsortiet vad gäller verksamhetsfrågor
 • utse de personer som har rättighet att beställa tjänster från Ladokkonsortiets tjänstekatalog

Uppgifter om nya lokala objektägare ska skickas till konsortiets gemensamma support.

Lista över lokala objektägare:

Lärosäte Namn Telefon E-post
Blekinge tekniska högskola  Jenny Welander 0455-38 50 92 jenny.welander@bth.se
Centrala studiestödsnämnden Carina Isaksson 060-18 61 99
076-119 66 56
carina.isaksson@csn.se 
Chalmers tekniska högskola Gunilla Walther  031-772 54 30 gunilla.walther@chalmers.se
Enskilda Högskolan Stockholm Owe Kennerberg 08-564 357 01 owe.kennerberg@ehs.se
Ersta Sköndal Bräcke högskola Silja Marit Zetterqvist 076-63650 99 silja-marit.zetterqvist@esh.se
Försvarshögskolan Anna Westerberg 08-55342915 anna.westerberg@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan Katarina Offnegårdh 08-120 538 27  katarina.offnegardh@gih.se
Göteborgs universitet Karin Åström 031-786 30 91
 karin.astrom@gu.se
Högskolan Dalarna Stina Eklund
023-77 80 30
 seu@du.se
Högskolan i Borås Hanna Markusson 033-435 4273 hanna.markusson@hb.se
Högskolan i Gävle Maria Strand
070-616 86 95  maria.strand@hig.se
Högskolan i Halmstad Brita Lundh
035-16 77 22
 brita.lund@hh.se
Högskolan i Jönköping Monica Hjelmåker 036-10 15 41  monica.hjelmaker@ju.se
Högskolan i Skövde Kassie Sundin
0500-44 80 63
 kassie.sundin@his.se
Högskolan Kristianstad Örjan Johansson 044-2503745 orjan.johansson@hkr.se
Högskolan Väst Linda Severinson
0520-22 34 34
 linda.severinson@hv.se
Karlstads universitet Helena Pallin 076-3152019  helena.pallin@kau.se
Karolinska institutet Åsa Nandorf 08-52486516 Asa.Nandorf@ki.se
Konstfack Elin Norberg
08-450 4170 elin.norberg@konstfack.se
Kungliga Konsthögskolan Anneli Hovberger 070-868 88 77 anneli.hovberger@kkh.se
Kungliga Musikhögskolan Thomas Berggren
08-16 18 51
 thomas.berggren@kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan Caroline Boivie Ekstrand 08-790 7229 cbe@kth.se
Linköpings universitet Robert Ericsson
013-28 16 02
 robert.ericsson@liu.se
Linnéuniversitetet Marie Brorson
0470-70 82 27
 marie.brorson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Jennie Hägg Wilhelmsson 0920-491746 jenhag@ltu.se
Lunds universitet Leopold Schmidt 046-2223175 leopold.schmidt@stu.lu.se
Malmö universitet Charlotte Kipowski
040-665 75 54
charlotte.kipowski@mau.se
Mittuniversitetet Agneta Sundvisson 010-142 81 31  agneta.sundvisson@miun.se
Mälardalens högskola Ammie Westbeck 016-15 34 38  ammie.westbeck@mdh.se
Newmaninstitutet Anna Hornström 072-3244608 anna.hornstrom@newman.se
Röda korsets högskola Louise Beskow 08-587 516 83 louise.beskow@rkh.se
Sophiahemmet högskola Karina Bellbrant 08-406 29 58 karina.bellbrant@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Helena Hallgren Lönn 08-49 400 233  helena.hallgrenlonn@uniarts.se
Stockholms universitet Jerker Dahne 08-16 10 01  jerker.dahne@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Roger Pettersson 018-67 30 22  roger.pettersson@slu.se
Södertörns högskola Malin Sigvardsson 08-6084770
073-0649759
malin.sigvardson@sh.se
Umeå universitet Peder Tjäderborn 090-786 99 70  peder.tjaderborn@umu.se
Uppsala universitet Karin Apelgren 018-471 16 42
070-425 04 11
 
karin.apelgren@uadm.uu.se
Örebro universitet  Jessica Waleryd   jessica.waleryd@oru.se

 

2021-06-01 | Webmaster