Lokala objektägare

Rollbeskrivning

En lokal objektägare för Ladok ansvarar för att:

 • Vara ägare av lärosätets information i Ladok
 • Se till att:
  • Konsortialavtalet med Ladokkonsortiet följs
  • Lagar och förordningar följs
  • Säkerhetsrutiner följs
 • Säkerställa att det finns lokal support för Ladok
 • Utse lokal kontaktperson för konsortiet vad gäller verksamhetsfrågor
 • Utse de personer som har rättighet att beställa tjänster från Ladokkonsortiets tjänstekatalog

Nedan finner du listan över de personer som är lokala objektägare:

Lärosäte Namn Tel E-post
Blekinge tekniska högskola  Jenny Welander 0455-38 50 92  jenny.welander@bth.se
Chalmers tekniska högskola Gunilla Walther  031-772 54 30  gunilla.walther@chalmers.se
 CSN Carina Isaksson 060-18 61 99
076-119 66 56
 carina.isaksson@csn.se
Ersta Sköndal Bräcke högskola Karin Jakobsson 076-636 51 00  karin.jakobsson@esh.se
Försvarshögskolan Maria Gustafsson (inaktiv) 08-553 425 17
073-423 70 31
 maria.gustafsson@fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan Katarina Offnegårdh 08-120 538 27  katarina.offnegardh@gih.se
Göteborgs universitet Stina Sundling Wingfors 031-786 14 24
073-346 75 70
 stina.s.wingfors@gu.se
Högskolan Dalarna Stina Eklund
023-77 80 30
 seu@du.se
Högskolan i Borås Ulrika Bernlo
033-435 42 33
 ulrika.bernlo@hb.se
Högskolan i Gävle Maria Strand
070-616 86 95  maria.strand@hig.se
Högskolan i Halmstad Brita Lundh
035-16 77 22
 brita.lund@hh.se
Högskolan i Skövde Kassie Sundin
0500-44 80 63
 kassie.sundin@his.se
Högskolan Kristianstad Cecilia Ahlén
044-250 30 81
 cecilia.ahlen@hkr.se
Högskolan Väst Linda Severinson
0520-22 34 34
 linda.severinson@hv.se
Jönköping universitet Gerd Engström
036-10 10 51
 gerd.engstrom@ju.se
Karlstads universitet Frida Gråsjö (inaktiv)
054-700 25 85
073-4614190
 frida.grasjo@kau.se
Karolinska institutet Marie-Louice Isacson
08-524 86 524
 marie-louice.isacson@ki.se
Konstfack Elisabet Nordwall
08-450 41 13
 elisabet.nordwall@konstfack.se
Kungliga konsthögskolan Anneli Hovberger
   anneli.hovberger@kkh.se
Kungliga musikhögskolan Thomas Berggren
08-16 18 51
 thomas.berggren@kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan Katarina Berglund
08-790 70 99
 katjon@kth.se
Linköpings universitet Robert Ericsson
013-28 16 02
 robert.ericsson@liu.se
Linnéuniversitetet Marie Brorson
0470-70 82 27
 marie.brorson@lnu.se
Luleå tekniska universitet Mia Oldenburg
   mia.oldenburg@ltu.se
Lunds universitet Tarmo Haavisto
046-222 72 11
 tarmo.haavisto@stu.lu.se
Malmö universitet Charlotte Kipowsky
040-665 75 54
 charlotte.kipowsky@mah.se
Mittuniversitetet Agneta Sundvisson 010-142 81 31  agneta.sundvisson@miun.se
Mälardalens högskola Ammie Westbeck 016-15 34 38  ammie.westbeck@mdh.se
Röda korsets högskola  Ulf Westerberg    ulf.westerberg@rkh.se
Sophiahemmet högskola Katarina Jacobsson (föräldraledig) 08-406 28 66  katarina.jacobsson@shh.se
Stockholms konstnärliga högskola Johanna Antonsson 076-940 02 84  johanna.antonsson@uniarts.se
Stockholms universitet Jerker Dahne 08-16 10 01  jerker.dahne@studadm.su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Roger Pettersson 018-67 30 22  roger.pettersson@adm.slu.se
Södertörns högskola Mia Svanqvist 08-608 47 70
0706-74 10 21
 mia.svanqvist@sh.se
Umeå universitet Peder Tjäderborn 090-786 99 70  peder.tjaderborn@adm.umu.se
Uppsala universitet  Karin Apelgren 018-471 16 42
070-425 04 11
 
karin.apelgren@uadm.uu.se
Örebro universitet  Janne Andersson  019-30 35 79  janne.andersson@oru.se

 

2018-02-13 | Malin Eivergard