Styrande dokument för Ladokkonsortiets verksamhet

Dokument Giltighetstid Beslutat av Kommentar
Lag och förordning
Högskolelag  SFS 1992:1434 2017:279 Riksdagen
Högskoleförordning SFS 1993:100 2017:284 Riksdagen
Förordning om redovisning av studier, SFS 1993:1153 2017:260 Riksdagen Speciellt kapitel 2 är direkt aktuellt för Ladoksammanhanget.
 Konsortiesamarbetet
 Konsortialavtal   2015-2017  Stämman Skrivs under av varje konsortiemedlem.
Överenskommelse CSN  2015-2017

Styrelsens ordförande och CSN

 En komplettering till det generella avtalet.
Personuppgiftsbiträdesavtal Stämman
Vision och strategi för Ladokkonsortiet Gäller tom 2018 Stämman En visionsformulering inleder strategidokumentet. Detta är tredje generationens strategi för konsortiet.
Stämmoprotokoll Stämman
Styrelseprotokoll Styrelsen
 Den inre organisationen
 Arbets- och delegationsordning för Konsortiechef Styrelsen Övergripande beslut av styrelsen avser endast konsortiechef.
 Arbetsordning Ladokkonsortiets styrelse  Styrelsen
Beslut Attestordning för Ladokkonsortiet 2015 Styrelsen
Kontinuitetsplan Ladok Uppdaterad 161101 Förvaltnings-ledning Kontinuitetsplanen är avsedd att användas i situationer som han definierats som allvarliga eller som kan riskera leda till allvarliga störningar på verksamheten.

 

Hittar du inte det du söker?
Kontakta webbredaktör Rebecka Guzmán.

2018-03-05 | Malin Eivergard