Lediga roller

Nationell administratör av studentdata

Nationell administratör av studentdata stödjer lärosätena i hantering av identitetsuppgifter i Ladok. Identitetsuppgifterna är gemensamma för lärosätena och delas i en gemensam persontjänst mellan UHR/NyA och Ladok. Under 2018 består en stor del av arbetsuppgifterna i att stödja lärosäten med hantering av identitetsuppgifter i samband med produktionssättningen av nya Ladok.

Det löpande arbetet består i övrigt av att svara på frågor som en del av tredje linjens support och bistå lärosäten i nya Ladok med hantering av identitetsuppgifter, inklusive för de studenter som finns i systemet under alias. Hanteringen består exempelvis av sammanslagning av personnummer och skapande av alias.

Rollen innebär ett uppdrag om upp till 50%. Det är önskvärt att start sker så snart som möjlig, men exakt datum överenskommes med lärosätet.

Placeringsort är lärosätets ort men resande inom Sverige kan förekomma.

Läs mer om uppdraget här.

Kontaktpersoner och ansökan

Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd
E-post: anna.ahnberg@dev.ladok.se
Telefon: 073-1460139

Matz-Ola Cajdert, ansvarig för nationell administration
E-post: matz-ola.cajdert@oru.se
Telefon:  019-30 12 27

 

Kommunikatör

Kommunikatör är den person som har ansvar för att medlemmarna får relevant information om Ladok som system och konsortiets verksamhet. De främsta kanalerna är Ladok.se och mejlutskick men även fysiska träffar och e-möten används för att sprida information.

Rollen innebär ett uppdrag om initialt 60-100%.

Placeringsort är lärosätets ort men resande förekommer ofta. Det är önskvärt att du kan arbeta i konsortiets lokaler på Wallingatan i Stockholm en påtaglig del av veckan.

Läs mer om uppdraget här.

Kontaktpersoner och ansökan
För mer information om rollen som utbildningsansvarig kontakta:

Mauritz Danielsson, konsortiechef
E-post: mauritz.danielsson@dev.ladok.se
Telefon: 070-6553353

Ansökan med angivna referenser skickas till Mauritz.

________________________________________________________

Nationell administratör av utbildningsmallar – tillsatt

Nationell administratör av utbildningsmallar ansvarar för att hålla de nationella utbildningsmallarna i Ladok uppdaterade och ändamålsenliga för verksamheten.

I arbetet ingår proaktivt arbete för att stödja lärosätena, vilket under 2018 särskilt innebär arbete i anslutning till produktionssättningar av nya lärosäten.

Utbildningsansvarig – tillsatt

Utbildningsansvarig inom konsortiet har ansvar för att det alltid finns ett aktuellt, korrekt och pedagogiskt utbildningsmaterial för medlemmarna.

Materialet ska kunna användas av den lokala Ladokorganisationen, efter eventuell bearbetning. Det ingår också ansvaret att vid behov arrangera utbildningstillfällen för den lokala Ladokorganisationen hos konsortiets medlemmar.

2018-03-05 | Malin Eivergard