Jobba i Ladokkonsortiet

Några av Ladokkonsortiets tidigare och nuvarande medarbetare på Informationsdagen 2017.

Att jobba i Ladokkonsortiet
Ladokkonsortiets verksamhet drivs av medarbetare som hyrs in från de lärosäten som ingår i konsortiet. Arbetsuppgifterna och rollerna är flera, såsom exempelvis produktägare, nationell administration, utbildare och stöd till lärosäten som går in i Ladok.

Vissa roller är på deltid och andra kräver heltid i konsortiet. Genom att jobba i konsortiet får du chansen att utveckla din kompetens, lära dig mer om Ladok men också träffa nya kollegor från andra lärosäten runtom Sverige. Även din arbetsgivare vinner på att du höjer din kompetens och bidrar till verksamheten i konsortiet.

För att bli uthyrd till oss krävs det att du är anställd på ett lärosäte som ingår i konsortiet. En förutsättning är också att lärosätet vill hyra ut dig, därefter tecknas ett avtal mellan konsortiet och lärosätet. Ofta skrivs avtalet för ett kalenderår i taget, men det kan variera beroende på förutsättningarna för dig och rollen som är aktuell.

Under tiden som du jobbar i konsortiet är du fortfarande anställd på lärosätet. Med andra ord fortsätter lärosätet att vara din arbetsgivare och är därmed också lönesättande.

Konsortiet ersätter lärosätet för din lön samt overheadkostnader, enligt överenskommelse. Din arbetsplats är normalt hos ditt lärosäte, men för medarbetare inom Stockholmsområdet kan det också finnas möjlighet att sitta i konsortiets lokaler centralt i Stockholm.

Under perioden som du jobbar hos oss har din arbetsledare inom konsortiet regelbundna avstämningar med dig och din chef på lärosätet. Syftet är att skapa en fungerande arbetssituation för dig och att hålla lärosätet uppdaterat om dina arbetsuppgifter och prestationer. Om så önskas kan arbetsledaren inom konsortiet också bidra med information inför lönesättning.

Vill du jobba i Ladokkonsortiet?
Vi annonserar då och då efter nya medarbetare till specifika roller, men vi välkomnar också spontana ansökningar för dig som är lärosätesanställd och intresserad av att jobba med oss.

De flesta roller kräver kunskaper och erfarenhet inom studieadministration, men vi söker ibland efter andra kompetenser såsom exempelvis projektledare, utbildare och kommunikatör.

Hör av dig vid intresse till konsortiechef Mauritz Danielsson eller ansvarig för verksamhetsstöd Anna Åhnberg.

Här kan du se de roller som finns tillgängliga just nu.

2018-03-05 | Malin Eivergard