Verksamhetsexpert till examensteam

Beskrivning av konsortiet och dess verksamhet

Ladok är ett nationellt system till stöd för högre utbildning i Sverige, som ger lärosätena stöd för olika delar av den utbildningsadministrativa processen. Ladok ska underlätta för lärosätena att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt att för egna behov kunna följa sina studenter.

Systemet ägs av parterna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 37 lärosäten i Konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Lärosätena ansvarar för och äger datat i Ladok. Ladokkonsortiet ansvarar för vidareutveckling, förvaltning, support och drift av det gemensamma systemet.

Rollbeskrivning

Verksamhetsexperten ingår i ett team bestående av andra verksamhetsexperter som också är inhyrda från lärosäten, tillsammans med systemutvecklare, testare med flera. Teamet har ansvar för utveckling, dokumentation, nationell administration, support och utbildning för de delar av Ladok som stödjer handläggning av examen och utfärdande av bevis. Under 2021 och framåt ansvarar teamet för en större satsning på digitalisering av examensprocessen i Ladok.

Teamets medlemmar planerar och fördelar själva arbetsuppgifter mellan sig. Den främsta arbetsuppgiften är behovsanalys för utveckling av systemet, vilket innebär att i samarbete med teamet driva arbetet med utvecklingsområden framåt.

I arbetet ingår också:

• Tredje linjens support
• Dokumentation av utvecklad funktionalitet
• Stöd till konsortiets utbildare
• Nationell administration av lärosätesgemensam information i Ladok

Att arbeta som verksamhetsexpert i Ladokkonsortiet innebär att använda sina erfarenheter från studieadministration för att ta fram ett systemstöd som fungerar för alla konsortiets lärosäten.

Önskvärd profil

Önskvärda kvalifikationer och egenskaper för rollen är:

• Erfarenhet av examenshandläggning
• God kännedom om studieadministrativa processer
• Erfarenhet av arbete i nuvarande Ladok
• Erfarenhet av projektarbete/teamarbete
• Erfarenhet av att hålla i möten och workshops
• Intresse av att hitta nya lösningar utifrån verksamhetens behov

Meriterande är:

• Erfarenhet av andra studieadministrativa processer
• Erfarenhet av behovsanalys och systemutvecklingsprocessen

Omfattning och placeringsort för rollen

Rollen innebär ett uppdrag om mellan 75-100%. Det är önskvärt att start sker snarast, men senast i september 2021 och exakt datum överenskommes i dialog med lärosätet. För att vara aktuell för denna roll ska man vara anställd hos en konsortiemedlem och avtal om uthyrning till konsortiet överenskoms med konsortiechefen. Arbetsplatsen är på det egna lärosätet, men resande inom Sverige förekommer.

Läs mer om hur det fungerar att vara uthyrd till konsortiet på https://dev.ladok.se/om-oss/detta-ar-ladokkonsortiet/arbeta-i-ladokkonsortiet.

Kontaktpersoner och ansökan

För mer information om uppdraget kontakta ansvarig för Verksamhetsstöd Anna Åhnberg eller verksamhetsexpert inom examen Anna Sandberg Telléus.

anna.ahnberg@dev.ladok.se
anna.sandberg.telleus@gu.se

Ansökan med angivna referenser skickas till Anna Åhnberg senast 2021-05-04.

2021-04-16 | Åsa Lindberg