Verksamhetsexpert Bak- och framgrund

Beskrivning av konsortiet och dess verksamhet

Ladok är ett nationellt system till stöd för högre utbildning i Sverige, som ger lärosätena stöd för olika delar av den utbildningsadministrativa processen. Systemet ägs av parterna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 37 lärosäten i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Konsortiet ansvarar också för Bak- och framgrund, som är ett statistiksystem som hämtar data ur flera register på SCB och som är utvecklat av konsortiet i samarbete med SCB. Läs mer på https://dev.ladok.se/ladok/bak-och-framgrund.

Rollbeskrivning

Verksamhetsexperten arbetar tillsammans med annan verksamhetsexpert som också är inhyrd från lärosäte. Tillsammans ansvarar dessa för Bak- och framgrund, vilket innebär följande arbetsuppgifter:

• Kontaktperson mot SCB kring vidareutveckling samt dataladdning
• Kontakt med användare, hjälpa till med frågeställningar och eventuellt lösningar
• Hålla i utbildningar för nya användare
• Ansvara för användarträffar
• Administrera och hantera användarkonton
• Verka för ökad användning och nytta av systemet

Önskvärd profil

Önskvärda kvalifikationer och egenskaper för rollen är:
– God kännedom om planering och uppföljning av högre utbildning
– Erfarenhet av att hålla i möten och workshops
– God samarbetsförmåga
– Mycket god förmåga att jobba självständigt och se till att resultat uppnås

Meriterande är:
– Erfarenhet av arbete kopplat till SCB och/eller Ladok
– Kunskaper i statistik
– Erfarenhet av lärosätesöverskridande samarbete
– Erfarenhet av ledande roll i projektarbete/teamarbete

Omfattning och placeringsort för rollen

Rollen innebär ett uppdrag om upp till 50% med start senast under hösten 2021. Exakt omfattning och datum överenskommes dock med lärosätet. För att vara aktuell för denna roll ska man vara anställd hos en konsortiemedlem och avtal om uthyrning till konsortiet överenskoms med konsortiechefen. Arbetsplatsen är på det egna lärosätet, men resande inom Sverige förekommer.

Läs mer om hur det fungerar att vara uthyrd till konsortiet på https://dev.ladok.se/om-oss/detta-ar-ladokkonsortiet/arbeta-i-ladokkonsortiet.

Kontaktpersoner och ansökan

För mer information om uppdraget kontakta ansvarig för verksamhetsstöd Anna Åhnberg eller verksamhetsexpert Jan Johansson:

anna.ahnberg@dev.ladok.se
jan.johansson@ju.se

Ansökan med angivna referenser skickas till Anna senast 2021-05-21.

2021-04-19 | Åsa Lindberg