Strategisk produktägare för Ladok

Beskrivning av Ladok

Ladok är ett nationellt system till stöd för högre utbildning i Sverige, som ger lärosätena stöd för olika delar av den utbildningsadministrativa processen. Ladok ska underlätta för lärosätena att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt att för egna behov kunna följa sina studenter.

Systemet ägs av parterna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 37 lärosäten i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Lärosätena ansvarar för och äger datat i Ladok. Ladokkonsortiet ansvarar för vidareutveckling, förvaltning, support och drift av det gemensamma systemet.

Rollbeskrivning

I rollen som strategisk produktägare kommer du att arbeta med att förmedla och förädla visionen för systemet både ut mot konsortiets parter men också inåt till våra utvecklingsteam. Produktägarens viktigaste uppgifter är att se till att värdet av det som utvecklingsteamen producerar är så högt som möjligt och att ha en vision om hur Ladok ska utvecklas. Du rapporterar till konsortiechefen och ingår i konsortiets ledningsgrupp.

Som strategisk produktägare kommer du att ha ett helhetsansvar för systemet Ladok. Förutom att prioritera utvecklingen av Ladok på kort och lång sikt får du även jobba med att sätta dig in i användarnas behov, bygga relationer med konsortiets parter samt säkerställa att systemet tillgodoser deras behov.

Önskvärd profil

Du ska ha en akademisk examen och goda kunskaper om och förståelse för studieadministration.

För att lyckas i rollen krävs goda ledaregenskaper, förmåga att entusiasmera och kommunicera på ett tydligt sätt samt förstå att ett gott samarbete är en nyckel till framgång. Du är strukturerad och analytisk samt har ett stort intresse för de utbildningsadministrativa processerna. Du har modet att prioritera och vågar stå för svåra beslut.

Du är kommunikativ i tal och skrift på ett tydligt, korrekt och lättförståeligt sätt, anpassar budskapet utifrån mottagaren. Vi ser att du har ett starkt eget driv och engagemang – du har en inre motor som gör att du hela tiden vill komma framåt både i dina arbetsuppgifter och i din egen utveckling. Du ser utmaningar som en källa till utveckling.

Meriterande är erfarenhet av ledarskap, agil systemutveckling och lärosätesöverskridande samarbete.

Omfattning

För att vara aktuell för denna roll ska man vara anställd hos en part hos konsortiet och avtal om uthyrning överenskommes med konsortiechefen. Omfattningen är på heltid. Det är önskvärt att start sker senast under augusti 2020 men exakt datum överenskommes med lärosätet. Regelbundet resande inom Sverige är en naturlig del av tjänsten.


Kontaktperson och ansökan

För mer information om uppdraget kontakta Mauritz Danielsson, konsortiechef, mauritz.danielsson@dev.ladok.se, tel 070-655 3353

Ansökan med angivna referenser skickas till Mauritz Danielsson senast 2020-03-31.

2020-03-04 | Åsa Lindberg