Produktplan

Planen för de kommande sprintarna ser för närvarande ut så här. Det huvudsakliga innehållet anges i förhållande till vilken sprint arbetet planeras att påbörjas. Siffror inom parentes avser den sprint där målsättningen är att arbetet ska vara klart. Däremot kommer ytterligare förbättringsarbete utöver det som framgår av planen nedan att utföras under samma period.

Observera att planen justeras löpande i förhållande till utvecklingen och de behov som finns, och att innehållet i sprintarna därför kan komma att ändras.

För mer information om hur etiketter på specifika ärenden används vid planering läs nedan.

Sprint Sprintstart Sprintslut Huvudsakligt innehåll
99 8 feb 21 feb
 • Förbättring av fotnotshantering i bevis
 • Förbättringar av Bevishantering
 • Visa antal antagna, registrerade, avklarade för varje tillfälle (mer info vid listning av tillfällen)
 • Flytta kurspaketeringar mellan strukturer
 • Historik över användare
 • Användarbehörighet på utbildningstypsgruppering (lägga till kurstillfälle)
100 22 feb 7 mar
 • Ändra i studenters studieplaner (val, förenkling av tillfällesbyte)
 • Kunna begränsa på utbildning vid Sök student
 • Möjliggöra mer uttag ur uppföljnings-DB
 • Hantering av lokal märkning på utbildning/tillfälle
 • Möjliggöra dokumentation av beslut om TG
 • Spara inställningar vid resultatrapportering
 • Förbättra visning av resultatnoteringar
 • Knyta attestant till modul
 • Utökade möjligheter till fördefinierade texter i bevis
101 8 mar  21 mar
 • Vidareutveckling av Sök population (begränsa)
 • Masshantering av kurstillfällen (regperiod)
 • Realtidsuppdatering av UF-databasen
 • Resultatrapportering vid avbrott på kurs
 • Rapporten Studiedeltagande – antagning, ytterligare förbättringar
 • Styrning av ärendehantering/tilldelning
 • Ta hänsyn till överlapp kurser
102 22 mar 4 apr
 • Flöde TG-ansökan (inkl bifoga dokument)
 • Förbättrad hantering av resultatnoteringar (beständiga (version N)
 • SCB, samarbeten, gem examen
 103  5 apr  17 apr
 • Översyn av studieplansvy
 • Ersätts av – merithantering
104  18 apr  2 maj
 • Utökad hantering av antagningsmottagning, fler hinder
 • Utdata studieavgifter, del 2
 • Hantera ej längre giltig grunddata

I projektets system för ärendehantering (Jira) används märkningen Version + Bokstav som ett sätt att sortera och gruppera ärenden. Alla bokstäver finns inte representerade för att kunna få plats med ytterligare grupperingar om behovet skulle uppstå. De är utlagda med avseende på ungefär när i framtiden vi strävar efter att leverera funktionalitet och är inte exakt kopplade till sprintarnas nummer. Det är alltså inte en märkning för en leverans, utan bara en etikett som används vid planeringsarbetet.
Version L: Vinter 2017/2018. Avser fram till och med sprint 100.
Version N: Vår/Sommar 2018.
Version O: Sommar/Höst 2018.
2018-02-15 | Malin Eivergard