Studentgränssnitt

Samtidigt som tjänster utvecklas i gränssnittet för anställda i enlighet med versionsplanen, sker motsvarande utveckling studentgränssnittet.

Lärosätena erbjuds tre olika sätt för åtkomst för studenttjänsterna: via ett färdigt gränssnitt, via Javascript och direkt via REST-gränssnitt.

Studentgränssnittet i aktuell version

I systemdokumentationen för aktuell version kan du läsa mer om de tjänster som finns i studentgränssnittet.

Åtkomst till studentgränssnittet i MIT-miljön

I miljön www.mit.ladok.se finns en uppsättning “påhittade” studenter, som används i det demodata som finns i miljön. Det är även möjligt att “logga in” som dessa studenter via studentgränssnittet.

Det görs genom en speciallösning för MIT-demomiljön med en egen IdP som hanterar“påhittade” studenter. För mer information om dessa studenter, se nedanstående sektion “Tillgänglig förladdad testdata”.

När det gäller www.mit-ik.ladok.se innehåller den miljön riktiga inkonverterade uppgifter vilket också inkluderar studenter.

Den miljön är främst tänkt för arbete med registervård (och i vissa fall integration) och har inte stöd för studentgränssnittet. Även om studentgränssnittet hade varit tillgängligt i denna miljö, skulle endast studenten själv kunna logga in och komma åt sina uppgifter.

OBS! För studentgränssnittet i produktionsmiljön sker inloggningen via lärosätets IdP på vanligt sätt. Av säkerhetsskäl finns inget sätt att ta över en students identitet.

Logga in i studentgränssnittet i MIT-demomiljön.
Obs! Om ni inte kommer åt sidan kan det vara så att ert lärosäte inte tillåter utgående trafik på port 8443. Port 8443 är den port studentgränssnittet använder istället för ordinarie port 443 för https. Kontakta i så fall er IT-ansvarige för åtgärd.

Tillgänglig förladdad testdata

När man loggar in i MIT-demomiljön med ovanstående länk finns tre knappar som motsvarar tre studenter. När man tryckt på en av knapparna kan man välja sitt eget lärosäte för att komma in i studentgränssnittet.

Vill man testa på fler studenter än de tre via knapparna, finns ytterligare studenter i Excel-filen som du kommer åt i detta dokument.

Testdata-VersionC-005

Från fliken ”Registreringar” i Excel-filen kan man kopiera ett personnummer från första kolumnen. Vill du byta student, måste du starta om webbläsaren (eller välja “inkognito fönster”) och klicka på länken till studentgränssnittet igen.

Klicka på en av studentknapparna och byt sedan ut personnumret från knappen till det personnummer du kopierat från Excel-filen och ta bort bindestrecket. Klicka på ”Logga in”.

2017-09-28 | Malin Eivergard