Aktuella MIT-miljöer

MIT-demo MIT-IK MIT-Integration
System  https://www.mit.ladok.se https://www.mit-ik.ladok.se https://www.mit-integration.ladok.se
Studentgränssnitt https://student.mit.ladok.se/Shibboleth.sso/Login?entityID=https://student.mit.ladok.se/user-idp&target=https://student.mit.ladok.se/student/shiblogin https://student.mit-ik.ladok.se/student/loggain

Obs, för att kunna logga in i studentgränssnittet måste man vara anställd vid lärosätet.

https://student.mit-integration.ladok.se/student/loggain

Obs, för att kunna logga in i studentgränssnittet måste man vara anställd vid lärosätet.

Version Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger. Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger. Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger.
Användning

Testa/demonstrera funktionalitet

Testa rapporter/ informationsobjekt

Testa integrationer

Testa konvertering mot aktuell version, för registervård.

Testa rapporter/ informationsobjekt på eget konverterat data.

Testa integrationer mot lärosätets egna system.

En gemensam integrationstestmiljö uteslutande avsedd för lärosätenas integrationstester för sina egna system.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender
Data i systemet Liten mängd demodata som kan användas av lärosätena för att prova och utvärdera ny funktionalitet i systemet. Konverterat data från eget lärosäte.
Efter varje uppgradering återställs systemet och en IK-körning startas för att köras under helgen. I de fall ingen uppgradering görs, återställs systemet på fredag eftermiddag och en ny IK-körning startas. MIT-IK-miljön innehåller de mallar och nationellt grunddata som är nödvändigt nödvändigt för informationskonverteringarna.
För att ett lärosäte ska kunna använda MIT-integration gäller att man har en fungerande IK-körning. Orsaken till detta är att man vid en avbruten IK-körning riskerar att få ofullständig information i systemet, vilket i sin tur kan skapa konstiga feltillstånd och ge felaktiga resultat för integrationerna.

För de lärosäten som inte har en fullständig IK-körning krävs därför en extra ”registervård” där man helt enkelt plockar bort de delar som inte kan konverteras. Denna typ av städning kan utföras av projektet i mån av tid. Städningen innefattar ofta ett antal IK-körningar för att hitta och ta bort de delar som inte går igenom konverteringen. Städningen måste därför planeras in i god tid i förhållande till projektets övriga verksamhet.

MIT-integration är en gemensam miljö och baseras konfigurationsmässigt på MIT-IK. Miljön har ett fast schema för uppgradering, som är gemensamt för alla lärosäten i miljön. Uppgradering och uppdatering av data (inklusive registervård enligt ovan) kommer att utföras ungefär varannan månad. Det betyder att miljön kommer att uppdateras ungefär var tionde vecka med ny systemprogramvara och ny data. I samband med uppgraderingen införs även nytillkomna lärosäten i miljön.

Införande av nya lärosäten i MIT-Integration prioriteras baserat på lyckade IK-körningar samt ordning för produktionssättning.

2018-02-14 | Malin Eivergard