MIT-miljöer

För att demonstrera utvecklad funktionalitet och att skapa möjlighet till återkoppling finns Migrerings- och integrationstestmiljöerna (MIT) och en tillhörande Informationskonverterare, IK:n.

MIT-miljön är en arbetskopia av systemet, som återspeglar hittills utvecklad systemfunktionalitet och användargränssnitt. Med andra ord – i MIT-miljöerna ser lärosätena nya Ladok växa fram version för version, leverans för leverans. Där finns alltid det senaste.

Viktiga länkar!

Driftsinformation
Systemdokumentation aktuell version
Leveransinformation per sprint/leverans

Att komma åt MIT-miljöerna

Använda MIT-miljön

För att du som är anställd på ett lärosäte ska komma åt MIT-miljöerna måste du ha en användare i systemet. Det får du av den lokala projektledaren på ditt lärosäte, här hittar du kontaktuppgifter till samtliga lokala projektledare. På denna sida kan du läsa mer om åtkomst till MIT-miljöerna.

Läs mer här om att logga in i studentgränssnittet som medföljer MIT-miljön.

Förladdad test- och demodata i MIT-demo

I filen nedan hittar du en sammanställning av det förladdade data som tillhandahålls i MIT-demomiljön:

Testdata-VersionC-005

2018-02-09 | Malin Eivergard