Uppgraderingar av resultatleveransen

Version 1.7

Produktionsmiljön uppgraderades till version 1.7.1 19 maj 2017. Information om innehållet finner du här:
Version 1.7
Version 1.7.

Version 1.6

Produktionsmiljön uppgraderades till version 1.6 (inklusive version 1.5) 23 februari 2017. Information om innehållet finns på dessa länkar:
Version 1.5
Version 1.6

Uppgraderingar i version 1.4.1

Uppgradering till version 1.4.1 sker till produktionsmiljön onsdag den 23 mars 2016.

LTRE-19240 Driftstatussida
LTRE-19160 Visning av aktivitetstillfälle i relation till provuppsättning

Uppgradering av resultatleverans 1.4 och tidigare.

2017-10-13 | Malin Eivergard