FAQ Gränssnitt

 

Område/fråga

 Svar

Använd tangentbordet

Finns möjligheten att skriva datum med tangenttryck i datumrutan och inte bara välja datum från kalendern som kommer upp?  Ja, det går att skriva in datum utan att använda kalendern.
Fungerar TAB för att navigera mellan uppgifter/fält? I resultatleveransen kommer TAB fungera i rapporteringsvyn om man inte har resultatnoteringar. Tangenbordsnavigering kommer att vara mer utbyggt först i totalleveransen. Läs mer om Menyer och navigering.

Lokal anpassning av gränssnittet

Kan lärosätet göra egna anpassningar av rubrikerna i nya Ladok? I resultatleveransen skapar man egna rubriker på resultatnoteringar (gäller ej Skrivningspoäng), i övrigt är det fasta rubriker.

Övrigt GUI

När jag går via snabblänken ”Söka kurs” visas kursnamn, omfattning, kod, version och startperiod på kusen. Vad menas med version här?
Version är ”kursversion” som motsvarar dagens provuppsättning.

Vad ser studenten i studentgränssnittet?

Kan studenterna i studentgränssnittet se resultatnotering? Nej, i resultatleveransen levereras inget studentgränssnitt. Vad studenten kan se beror på lokala integrationer.I totalleveransen kommer det vara möjligt att ange om en resultatnotering ska vara publik eller inte dvs syna

 

2017-10-23 | Malin Eivergard