Avgränsningar i resultatleveransen

  • Inget stöd för Forskarutbildning och Annan utbildning.
  • Ingen funktionalitet för tillgodoräknande (enbart visning av tillgodoräknanden gjorda i dagens Ladok).
  • Enbart utdata i dagens Ladok för att visa resultatnoteringen av typen skrivningspoäng för student. Övriga resultatnoteringar är tillgängligt via REST-tjänster.
  • Ingen funktionalitet för borttag av felaktiga uppgifter/registervård.
  • Två separata systemflöden – slutgiltigt resultat blir tillgängligt i dagens Ladok.
  • Hantering av tentamensanmälan sker i dagens Ladok och anmälda studenter kan hämtas upp i nya Ladok för att sedan fortsätta hantera dem i nya Ladoks resultathantering.

Här kan du läsa mer om:

Ladok3 Resultathantering
Användare och behörigheter

2018-01-22 | Malin Eivergard