Användare och behörigheter

I Ladok3 Resultathantering kommer användare och behörigheter att skötas enligt de principer som fortsättningsvis kommer att gälla för Ladok3.

Det innebär att alla användare (oavsett om de finns som användare i Nouveau) som ska kunna använda Ladok3 Resultathantering behöver läggas upp i Kataloginformation (se även Användare och behörighet).

Varje användare tilldelas därefter en användarbehörighet (behörighetsprofil och organisation) för att ge användaren den behörighet som krävs för uppgifterna i Resultathanteringen.

Ett attesterat resultat kommer då att märkas upp på motsvarande sätt som för LpW-tjänsterna med användaren “ladok3”. Övriga uppgifter kommer att lagras i den nya delen av resultathanteringen och endast vara tillgängligt via dess användargränssnitt.

Här kan du läsa mer om:

Ladok3 Resultathantering
Avgränsningar i resultatleveransen

2018-01-22 | Malin Eivergard