Ladok3 Resultathantering

Resultathanteringsleveransen en delleverans av nya Ladoks resultatdomän som ansluts direkt mot den befintliga Ladok-installationen.

Den erbjuder lärosätena ny funktionalitet från Ladok3 vilket innebär att de användarkategorier som introduceras i denna funktionalitet får en smidig övergång till samma funktionalitet i nya Ladok, när denna systemversion produktionssätts.

Produkten når ut till en bred användargrupp och utvärderas i en verklig situation vilket kan ge input till förbättringar och förtydliganden.

Här kan du läsa mer om:

Användare och behörigheter

Avgränsningar i resultatleveransen

2017-10-23 | Malin Eivergard