Kompletteringar efter demonstrationer

Kompletterande svar efter demonstrationen 24 april 2019

Fråga:
Går det att få med dessa moduler (moduler utan angiven omfattning) i en examen? För det var ju primärt för ”del-lic” som de är tänkta att användas för. Eller kommer det senare?

Svar:
Ta med modulresultat i examensbevis är påbörjad och kommer tidigast i sprint 128.

Förtydligande:
Förtydligande gällande resultatrapportering och attestering av resultat på kurs utan angiven omfattning: Om examinerad omfattning underskrider underliggande resultats totala omfattning ges en varning. Om examinerad omfattning överskrider underliggande resultats totala omfattning ges ingen varning.

 

2019-11-05 | Webmaster