Demonstrationer vid ny version (sprintdemo)

I samband med att en ny version tas in i produktionsmiljön så håller vi demonstrationer av de kommande nyheterna och förbättringarna.

Kommande demonstrationer hittar du i kalendern

Genomförda demonstrationer

Inspelningarna ligger kvar i ett år.

Version Datum Agenda/inspelning
1.68 25/5 2021
 • Inställning för rubrik för titel i bevis
 • Avbrott och återbud på kurspaketering i nya Ladok för studenter

Inspelning
Presentation

1.67 11/5 2021
 • Skapa nytt utbildningstillfälle med förifyllda uppgifter
 • Hantera partiellt avskiljande i Ladok

Inspelning
Presentation

1.66 27/4 2021
 • Förbättringar i “Mina grupper” (ta bort eller ändra grupp, hämta adresslista och ny kolumnbenämning)
 • Examen: Förbättringar kring förändring av ingående resultat

Inspelning
Presentation

1.65 13/4 2021
 • Information om tillgodoräknanden för del av kurs visas i bevisärenden.
 • Huvudområde och fördjupning visas även i de fall dessa är tilläggsuppgifter

Inspelning
Presentation

1.64 30/3 2021
 • Ny kontroll vid flytt av kurstillfälle i status komplett till annan kursversion
 • Placering i studieplan visas i studiedeltagandefliken
 • Återbudsorsak

Inspelning
Presentation

1.63 16/3 2021
 • Emrex

Inspelning
Presentation
Chatt från demon

1.62 2/3 2021
 • Översikt pågående rapportering (avisera resultat förberedda för borttagning och ändring på nytt)

Inspelning
Presentation

1.61 16/2 2021
 • Nya intyg
 • Automatiska fotnoter
 • Nya Ladok för studenter

Inspelning
Presentation
Chatt från demon

1.60 26/1 2021
 • Nytt resultatintyg
 • Flytta kurstillfälle i statuskomplett (utan deltagande) till annan version av kursen
 • Importera antagningar: uppdelad systemaktiviteter

Inspelning
Presentation
Chatt från demon

1.59 15/12 2020
 • Sök fram klarmarkerade resultat
 • Avisera om resultat igen
 • Flytta utbildningstillfällen i status utkast till en ny version av utbildningen

Inspelning
Presentation

1.58 1/12 2020
 • Ändra betygsskala
 • Lägg till studieperiod för flera
 • Ny regel för att lägga in eller ta bort avbrott

Inspelning
Presentation

1.57 17/11 2020
 • Lokala fotnoter
 • Ny betavy för fotnoter
 • Sökning av folkbokföringsuppgifter

Inspelning
Presentation

1.56 3/11 2020
 • Förbättringar i uppföljningsrapporten “Utfall HST och HPR”

Inspelning
Presentation

1.55 20/10 2020
 • Ny sökning i medarbetarrättigheter
 • Förbättring i utdata: utfärdade bevis
 • Förbättringar i uppföljningsrapporten “Utfall HST och HPR”

Inspelning
Presentation

1.54 6/10 2020
 • Mina grupper
 • Summerad studieaktivitet och antal kalenderhalvår med studieaktivitet
 • Hinder mot att lägga in uppehåll på program med förberett tillfällesbyte

Inspelning
Presentation

1.53 22/9 2020
 • Förändringar av vyn där resultat rapporteras eller attesteras för en student (“enpersonsrapportering”).
 • Under presentationen informerades även om kommande funktionalitet: “Mina grupper”.

Inspelning
Presentation

1.52 8/9 2020
 • Nyheter på startsidan
 • Möjlighet att välja andra resultat från annat lärosäte vid tillgodoräknande och bevis
 • Mer information visas om tillgodoräknande på del av kurs i enpersonsrapporteringen
 • Uppdelad systemaktivitet för att anta flera studenter samtidigt

Inspelning
Presentation

1.51 18/8 2020
 • Registrering under avstängningsperiod
 • Filtrering av avvecklad/inställd utbildning eller utbildningstillfällen i utbildningsinformation
 • Tydligare loggning vid integration mot Ladok
 • Förbättrade felmeddelanden på verifieringssidan för intyg

Inspelning
Presentation

1.50 16/6 2020
 • Lägg till studieperiod via fliken “Studiedeltagande”
 • Skicka mailavisering vid tilldelning av tillgodoräknandeärende

Inspelning
Presentation

1.49 2/6 2020
 • Förändring av krav på organisationsbehörighet vid tillfällesbyte
 • Ej möjligt att registrera på kurstillfälle där det finns tillgodoräknande på hel kurs
 • Förbättring i “Enpersonsrapporteringen”

Inspelning
Presentation

2021-05-25 | Webmaster