Prenumerera på kalendern

Kalender

Konsortiet arrangerar sprintdemos, webbutbildningar, supportstugor, Ladokinformation och Ladokträffar. Tillsammans med UHR samarrangerar vi också NUAK. Vill du få uppdateringar om våra möten och träffar?

Prenumerera på vår kalender.

2019-01-31 | app dev