Öppen frågestund

Varmt välkommen att delta i informations- och frågetillfällen som arrangeras ca en gång i månaden.

På agendan för varje frågestund är vanligtvis:

 • Status för arbetet med gränssnitt
 • Status för leveranser
 • Demo av funktionalitet
 • Tid för deltagarnas frågor

Kommande träffar

Datum/Tid Evenemang
14/3 2018  Öppen frågestund

Inspelningar av tidigare frågestunder

Datum Agenda Inspelning
/presentation
15/2
2018
Stockholms universitet och Högskolan i Halmstad att delar med sig av sina erfarenheter från produktionssättningen och tiden därefter. Inspelning
31/1 2018
 • Backuptider
 • Uppgraderingstider
 • Externa integrationer mot andra myndigheter – kort om hur det funkar
 • Utveckling av IK:n efter Lund
 • Projektet närmar sig slutet
 • Kommande produktionssättningar
 • Hur man skriver supportärenden
 • Systemdokumentation i pdf
 • Resultat enkät om verksamhetsstöd
Inspelning
Presentation
16/11
 • Nuläget i konsortiet
 • Erfarenheter produktionssättningar
 • Nyheter från support, drift och utbildning
  • Uppgradering av testmiljön (för produktionssatta)
  • Studentgränssnitt i fler miljöer
  • Hantering av personuppgifter i support
  • Ändringsbehov
 • CSN:s informationsutbyte med Ladok
Inspelning
Presentation
Presentation CSN
14/9 Frågestund om produktionssättning med produktionssatta lärosäten och de som är på väg att gå in. Inspelning
13/9
 • Nya utbildningar i höst
 • Produktionssättningsplanen för första halvan av 2018
 • Info om ny FAQ på Ladok.se
Inspelning
Presentation
21/6
 • Kommande produktionssättningar
 • Rutiner i gemensamma Ladoksupporten
  • Svarstider och prioritering av ärenden i supporten
  • Hantering av nationella administratörer
  • Hur anmäla önskemål om nationella grunddata och mallar
 • Statusrapport e-signering och underskrift i DS
Inspelning
Presentation
11/5 Extra Öppen frågestund:
Med anledning av den fråga vi ställt angående behov av konverterad data till de lärosäten som ska produktionssättas under hösten 2017 hölls en extra frågestund.
Inspelning
4/5
 • Förändrad produktionssättningsplan
 • Planerade produktionssättningar
 • MIT-miljöer och utbildningsmiljöer
 • Ny hantering av certifikat
Inspelning
Presentation
29/3
 • Status Malmö högskolas produktionssättning
 • Svar på inkomna frågor
  • Kravdialog med Lund
  • Aviseringar till studenter
  • Behörigheter för rapportörer
  • Elektroniska bevis
 • Lathundar och hur vi tänker
Inspelning
Presentation
1/3
 • Projektinfo & Ny Ladok.se
 • Utbildningsmaterial
 • Etablering av studenter och hantering av epostadress
 • Status och tidplan MAHs produktionssättning
Inspelning
Presentation

Tidigare inspelningar av Öppen frågestund – arkiv

2018-02-15 | Malin Eivergard