NUAK 2017

Konferensen 2017 – meningen med livet eller för vem finns vi till?

Konferensen i Lund som äger rum 18-19 september tar sikte på att väcka frågor och ge deltagarna nya perspektiv kring utbildningens, lärosätenas och utbildningsadministrationens syfte och mål – lokalt, regionalt och globalt. De gemensamma seminarierna och samtalen leder deltagarna längs en röd tråd som tar avstamp i en mängd olika perspektiv kring en och samma fråga: vad är meningen med allt det här?

Målet med konferensens övergripande tema och seminarier är att vi alla ska höja blicken från vardagens frågor, problem och möjligheter, för att kanske bättre se vår del i en helhet.

De gemensamma passen blandas med kortare och längre valbara seminarier. Och som vanligt är de valbara seminarierna en blandning av väldigt specialiserade och mer generella ämnen.

Fram till den 30 juni kan du anmäla dig till eventet, vilket du gör här.

Ta del av programmet för NUAK 2017.

Målgrupp
Konferensen riktar sig till verksamma inom utbildningsadministration vid universitet och högskolor såsom handläggare, funktionsansvariga och chefer. Konferensen lockar även andra grupper, t.ex. utredare med ansvar för planerings- och uppföljningsfrågor och systemutvecklare.

På Universitets- och högskolerådets webbplats lägger vi löpande ut information om konferensen på www.uhr.se/nuak2017.

Vad är NUAK?

Nationell utbildningsadministrativ konferens (NUAK) 2017 hålls på Lunds universitet. Det är den nionde konferensen sedan starten 2009.

NUAK är en konferens som ger idéer, inspiration och insikter till dig som arbetar med utbildningsadministration på svenska lärosäten.

  • NUAK är också en mötesplats där du träffar nya personer så väl som gamla bekanta från sektorn att utbyta erfarenheter och kunskap med.
  • NUAK ger både bredd och djup i aktuella frågor som rör sektorn som helhet samt de specifika verksamhetsområdena.
  • NUAK ger en helhetsbild till dig som deltar och du åker hem med nya perspektiv på ditt arbete.

NUAK är en samproduktion mellan Ladokkonsortiet och Universitets- och högskolerådet. Konferensen huvudsakliga fokus ligger på frågor inom antagning, studiedokumentation och examen, men har även ett mer generellt perspektiv mot planering och uppföljning och systemförvaltning.

2017-09-21 | Malin Eivergard