Informationsdagar

Ladok3-projektets informationsdagar är ett tillfälle för alla projektets intressenter att träffa representanter för projektet, att få de mest aktuella frågorna presenterade, att kunna återkoppla sina tankar och att få svar på frågor om projektet.

2017 års Informationsdag gick av stapeln den 23 maj på Karolinska institutet. Här kan du ta del av agendan och de presentationer som hölls under dagen.

Planen är att genomföra informationsdagar två gånger per år. Där emellan finns möjligheten att ställa frågor till projektets representanter vid öppna frågestunder som genomförs ungefär en gång i månaden. Läs mer om öppna frågestunder och se aktuella datum här.

2017-05-30 | Malin Eivergard